Jobs to be done

معمولاً شرکت ها از پیمایش‌های فوق العاده کوتاه رضایت مشتری و مواردی مانند آن برای شناخت نیازهای مشتری استفاده می‌کنند. این ابزار‌ها جای خودشان را دارند، ولی هیچ کمکی به شناخت محرک‌های اصلی تقاضا، علت تغییر نظر مشتری و مسیر پیش روی شرکت‌ها نمی کنند. معمولا با نگاه سطحی به داده‌هایی که از این پیمایش‌ها به دست آمده، شرکت ها از موارد حیاتی غافل ‌می‌مانند و در مسیر کاملاً اشتباهی قدم بردارند.

حتی در رابطه با محصولات جدید شرکت ها سابقه وحشتناکی دارند:

  • بیش از ۵۰ درصد محصولات جدید انتظارات شرکت را برآورد نمی کنند.
  • تنها ۱ درصد محصولات جدید هزینه ساخت شان را جبران می کنند.
  • تنها یکی از ۳۰۰ محصول جدید تاثیر به‌ سزایی بر رفتار خرید مشتری، نوع محصول یا روند رشد شرکت دارند.

خوشبختانه، نقشه خواسته‌ها روش نظام‌مندی را برای انجام کارهای به نظر غیر ممکن ارائه می‌کند. تنها با شناخت نیازهای اساسی مشتریان می‌توان از ناکامی بسیاری از محصولات جدید جلوگیری کرد. به جای تحمیل راه حل بر بازار، شرکت ها باید کمی درنگ کنند، رفتار مشتریان واقعی را مشاهده کنند و فرصت های استراتژیک موجود در بازار را شناسایی کنند.

این کتاب از نقشه خواسته‌ها الهام می‌گیرد و در دو بخش خوانندگان را به سمت کشف و پیاده‌سازی ایده‌های عالی پیش می‌برد.

این کتاب به سازمان ها کمک می کند تا با استفاده از مفهوم نیازهای اساسی چالش دستیابی و پیاده‌سازی نوآوری را به شیوه‌ای مستمر و قابل تکرار حل کنند. به نظر ما برای خلق نوآوری، باید به روش و ایده ها به طور همزمان توجه داشت. ما معتقدیم که یافتن «روش» صحیح نوآوری تا حد زیادی کیفیت «ایده» را مشخص می کند. با روش دقیق ولی ساده نقشه خواسته‌ها، شرکت‌ها می‌توانند مراحل مختلف نوآوری را شناخته و همواره بهترین راه‌حل‌ها را پیدا کنند. درک دیدگاه مشتری در قلب نقشه خواسته‌ها قرار دارد. با شناسایی نیازهای اساسی مشتریان و موانع مقابل، بستر مناسبی برای خلق راه‌حل‌های جدید ایجاد می‌شود.

0 0 vote
Article Rating
عضویت
مطلع شدن از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست