وبینار شاخص کلیدی سنجش عملکرد

یک کسب وکار برای تعریف کردن اهداف خود به شیوه ای قابل سنجش، به مجموعه ای موثر از «شاخص های کلیدی عملکرد» نیاز دارد. این مفهوم بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز برای تعیین و توضیح چگونگی پیشرفت شرکت در جهت دستیابی به اهداف کسب وکار را بررسی می کند. در وبینار شاخص کلیدی سنجش عملکرد، خانم سارا هاشمی به شما یاد می دهد که چگونه می توانید درمورد کسب وکار خود، عددی فکر کنید.

0 0 vote
Article Rating
عضویت
مطلع شدن از
guest
0 نظرات...
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست