معرفی کتاب

098
معرفی کتاب

Jobs to be done

معمولاً شرکت ها از پیمایش‌های فوق العاده کوتاه رضایت مشتری و مواردی مانند آن برای شناخت نیازهای مشتری استفاده می‌کنند. این ابزار‌ها جای خودشان را دارند، ولی هیچ کمکی به شناخت محرک‌های اصلی تقاضا، علت تغییر نظر ...

00098
معرفی کتاب

SOSTAC

  شاهکارهای هنری، در روزی که به نمایش گذاشته می شوند تصور می کنیم تنها چند ساعت یا چند روز صرف ساخت آن شده است. اما غافل از آنکه پشت آن چند ساعت و چند روز کار اجرایی، چند ماه و چند سال زمان نهفته است که دق...

000098
معرفی کتاب

نوهزینه کاهی (Cost.O.Vation)

معمولا تصور می‌شود که نوآوری به‌معنای بیشتر بودن است: طعم بیشتر، گزینه‌های بیشتر یا ویژگی‌های بیشتر. نوهزینه‌کاهی با به چالش کشیدن این مفهوم سعی دارد که این برداشت را تغییر ‌دهد و نشان دهد گاهی‌اوقات رویکرد موف...