بایگانی برای نویسنده: نشر برآیند

دانلود وبینار شناخت محیط کسب وکار
اخبار

لینک دانلود فایل صوتی وبینار شناخت محیط کسب وکار لینک دانلود فایل تصویری وبینار شناخت محیط کسب وکار لینک دانلود فایل pdf وبینار شناخت محیط کسب و کار...

faarbood
اخبار

وبینار بهینه‌سازی اپ‌استورها (ASO)

لینک دانلود فایل تصویری وبینار بهینه‌سازی اپ‌استورها (ASO) لینک دانلود فایل صوتی وبینار بهینه‌سازی اپ‌استورها (ASO) لینک دانلود فایل pdf وبینار بهینه‌سازی اپ‌استورها (ASO)...

پارسا کاکویی
اخبار

وبینار طرح سند استراتژی محتوا

لینک دانلود فایل تصویری وبینار طرح سند استراتژی محتوا لینک دانلود فایل صوتی وبینار طرح سند استراتژی محتوا لینک دانلود فایل pdf وبینار طرح سند استراتژی محتوا...

سارا هاشمی
اخبار

وبینار شاخص کلیدی سنجش عملکرد

لینک دانلود فایل تصویری وبینار شاخص کلیدی سنجش عملکرد لینک دانلود فایل صوتی وبینار شاخص کلیدی سنجش عملکرد لینک دانلود فایل pdf وبینار شاخص کلیدی سنجش عملکرد    ...

علیجاه-compressed-min
برآیند تاک

تبلیغات

اگر یک نفر بخواهد وارد حوزه‌ی تبلیغات شود، چه نقشه راهی را باید در پیش گیرد؟ از کجا باید شروع کند؟ چه کتاب‌هایی در این حوزه مفید هستند؟ در این قسمت آقای علیجاه شهربانویی به بررسی حوزه‌ی تبلیغات می‌پردازد و به س...

shahiiin
اخبار

وبینار راحت نوشتن

لینک دانلود فایل تصویری وبینار راحت نوشتن لینک دانلود فایل صوتی وبینار راحت نوشتن لینک دانلود فایل pdf وبینار راحت نوشتن...

برندینگ-compressed
برآیند تاک

برندینگ

newbarayandtalk-compressed
برآیند تاک

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش چیست؟ خدمات پس از فروش جبران زحمت و هزینه نیست. در دنیای امروز، خدمات پس از فروش یکی از ابزارهای بازاریابی برای وفادارسازی مشتری بالفعل از طریق شناسایی و رفع نیازهای مشتری است. در این ویدئو اقا...

adel-2
اخبار

وبینار تبلیغات کلیکی (۲)

لینک دانلود فایل تصویری وبینار تبلیغات کلیکی (۲) لینک دانلود فایل صوتی وبینار تبلیغات کلیکی (۲) لینک دانلود فایل pdf وبینار تبلیغات کلیکی (۲)...

tahsili
اخبار

وبینار تبلیغات همسان

لینک دانلود فایل تصویری وبینار تبلیغات همسان لینک دانلود فایل صوتی وبینار تبلیغات همسان لینک دانلود فایل pdf وبینار تبلیغات همسان...